ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 TYS. EURO I ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 TYS. EURO I ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro służących z jednej strony zachowaniu swobód wynikających z niestosowania Prawa zamówień publicznych, z drugiej uniknięciu ewentualnych nieprawidłowości i zarzutów kontroli finansowej.

Odbiorcy szkolenia:

Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie zakupów w jednostce.

Kiedy mamy do czynienia z zamówieniem publicznym do 30 000 euro?

 • Jak poprawnie ustalać szacunkową wartość zamówienia?
 • Jak unikać zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości zamówienia
 • Zamówienia do 30 tys. euro a art. 6a PzpJak udzielać zamówień publicznych do 30 000 euro?
 • Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro
 • Co powinno a co może się znaleźć w regulaminie zamówień publicznych do 30 000 euro?
 • Przykładowe sposoby udzielania zamówień do 30 000 euro
 • Ofertowy sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
 • Negocjacyjny sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
 • Przetargi wg Kc w zamówieniach publicznych do 30 000 euro
 • Dokumentowanie udzielania zamówień publicznych do 30 000 euroJak rejestrować zamówienia publiczne do 30 tys. euro na potrzeby sprawozdawczości?
 • Rejestrowanie umów pisemnych
 • Rejestrowanie faktur i rachunków
 • Zamówienia nieplanowaneKiedy może dojść do naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach do 30 tys. euro
 • Odpowiedzialność za nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia
 • Zarzut nieustalenia należności. Problem kar umownych w umowach o zamówienie publiczne do 30 000 euro
 • Zarzut niedochodzenia należności od wykonawcy
 • Zarzut dopuszczenia do przedawnienia należności wykonawcy
 • Zaciągnięcie zobowiązania poza plan finansowych w zamówieniach do 30 000 euro
 • Problem zmiany umowy o zamówienia publiczne do wartości 30 000 euro
 • Kto ponosi odpowiedzialność za błędy w zamówieniach do 30 000 euro
 • Problem prawidłowego powierzania pracownikom czynności przez kierownika jednostki

  Zamówienia do 30 tys. euro a zamówienia dodatkowe i uzupełniające

  Zasada konkurencyjności.

  Metody szkolenia:

 • zrównoważenie wykładu i warsztatu

 • transfer wiedzy, analizy przypadków, przykłady, aktywny udział uczestników,

 • obrazowanie omawianych treści z wykorzystaniem diagramów, wykresów i tabel,

 • ćwiczenia praktycznej,

 • praca w oparciu o przykłady, wzory dokumentów, akty prawne,

 • sesje pytań i odpowiedzi.

– Zajęcia prowadzone są w grupach 10-15 osobowych.

– Uczestnicy otrzymują; wzorcową dokumentację oraz certyfikat.

– Cena szkolenia dla jednej osoby to 399 zł.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i odesłanie ankiety uczestnika szkolenia oraz wniesienie opłaty na konto o nr 51 1540 1144 2067 0000 1785 0001 wraz z tytułem przelewu:

szkolenie PZP 2019„

Telefon kontaktowy: 507-219-481

 

1. Ankieta uczestnika – kliknij aby pobrać