Szkolenie RODO – Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Szkolenie RODO – Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie z RODO dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności dla administratorów danych oraz dla pracowników. Jest również odpowiednim szkoleniem wstępnym dla przyszłych IOD, rozpoczynających poznawanie RODO.

Szkolenie obejmuje:

 • Podstawowe pojęcia i konstrukcja prawa ochrony danych osobowych,
 • Zasady ochrony informacji,
 • Najważniejsze pojęcia z obszaru ochrony danych osobowych,
 • Podstawy prawne zbierania danych osobowych,
 • Obowiązek informacyjny,
 • Prawa osób, których dane dotyczą,
 • Ochrona danych w fazie projektowania i domyślna,
 • Ocena skutków przetwarzani danych osobowych (Data Protection Impact Assessment, DPIA ),
 • Raportowanie naruszeń,
 • Zagrożenia (phishing, socjotechniki itp.),
 • Polityka haseł,
 • Polityka czystego biurka/ekranu/drukarki,
 • Zakres odpowiedzialności i konsekwencje nieprzestrzegania RODO,
 • Zasady postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych,
 • Zmiany związane z RODO.

Metody szkolenia:

– zrównoważenie wykładu i warsztatu,

– transfer wiedzy, analizy przypadków, przykłady, aktywny udział uczestników,

– obrazowanie omawianych treści z wykorzystaniem diagramów, wykresów i tabel,

– ćwiczenia praktycznej,

– praca w oparciu o przykłady, wzory dokumentów, akty prawne,

– sesje pytań i odpowiedzi.

– Zajęcia prowadzone są w grupach 10-15 osobowych.

– Uczestnicy szkolenia otrzymują wzorcową dokumentację RODO oraz certyfikat.

– W czasie szkolenia zapewniamy przerwę kawową oraz obiad.

– Cena szkolenia dla jednej osoby to 399 zł.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i odesłanie ankiety uczestnika szkolenia oraz wniesienie opłaty na konto o nr 51 1540 1144 2067 0000 1785 0001 wraz z tytułem przelewu:

szkolenie RODO 2019„ Telefon kontaktowy: 507-219-481

Załączniki:

1. Ankieta uczestnika – kliknij aby pobrać