Świetlica na miarę XXI wieku

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

ALGIRTAS sp. z o.o.

w partnerstwie z

Miastem Radzyń Podlaski

zaprasza do udziału w projekcie

„Świetlica na miarę XXI wieku”

Cel projektu zakłada rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, oferujących programy profilaktyczno -terapeutyczne, w formie prowadzonej świetlicy środowiskowej na terenie Miasta Radzyń Podlaski w okresie realizacji projektu (od 01.10.2018 do 31.08.2020) dla 80 uczestników projektu, zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczniów szkół z Miasta Radzyń Podlaski w wieku 7 -18 lat.

W ramach wsparcia unijnego organizowanych będzie szereg działań, dzięki którym wszyscy uczestnicy projektu będą mogli dopasować odpowiednią formę wsparcia do własnych preferencji i potrzeb.

Wsparcie obejmuje:

– Wsparcie opiekuńczo – wychowawcze,

– Grupowe warsztaty z psychologiem,

– Indywidualne konsultacje psychologiczne,

– Rozmowy z kuratorem,

– Warsztaty typu terapia zajęciowa,

– Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych,

– Podstawowy kurs komputerowy,

– Kurs ECDL BASE lub równoważny,

– Zajęcia plastyczno – artystyczno- teatralne,

– Bezpłatne poradnictwo – prawne i obywatelskie,

– Zajęcia sportowe,

– Arteterapia,

– Savior – vivre,

– Wychowanie patriotyczno – duchowe.

Wartość projektu: 997 112,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 847 545,62 zł

 

Dokumenty:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Regulamin projektu
  3. Zapytania ofertowe i rozeznania cenowe

 

  UWAGA

W związku z zaleceniami Wojewody Lubelskiego, Ministra Edukacji Narodowej, oraz Państwowej Stacji Epidemiologicznej dotyczącej koranowirusa (COVID-19) wszystkie zajęcia, warsztaty oraz wszelakie aktywności związane z działanie Świetlicy na miarę XXI wieku w Radzyniu Podlaskim są zawieszone do odwołania. Jednocześnie pragniemy poinformować, że realizacja bezpłatnego poradnictwa prawnego które odbywa się w budynku Urzędu Miasta Radzyń Podlaski trwa nadal z uwzględnieniem wytycznych sanitarnych według ustalonego wcześniej harmonogramu. Dodatkowo zapraszamy do kontaktu telefonicznego z radcą prawnym podczas trwania jego dyżuru.