PIEKARZ 240 GODZIN

 

Kurs jest adresowany: do osób chcących zdobyć podstawy kwalifikacji zawodowych w zawodzie piekarz.

Program obejmuje między innymi:

Praktyka zawodowa: 200 godz.

– posługiwanie się normami, recepturami i instrukcjami dotyczącymi produkcji piekarskiej,

– dobieranie i przygotowywanie do przerobu surowców, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu,

– użytkowanie i konserwowanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji piekarskiej,

– posługiwanie się sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w produkcji piekarskiej,

– prowadzenie procesów technologicznych zgodnie z normami i systemami zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,

– sporządzanie półproduktów piekarskich,

– kształtowanie i przygotowywanie do wypieku kęsów ciasta,

– wypiekanie pieczywa oraz wykonywanie czynności po wypieku,

– sortowanie, brakowanie, pakowanie, magazynowanie i przygotowywanie pieczywa do wysyłki,

– przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności podczas wykonywania zadań zawodowych.

Przedmioty ogólne: 40 godz.

– BHP i PPOŻ (5 godz.),

– Ochrona środowiska (5 godz.),

– Przepisy prawa pracy (5 godz.),

– Organizacja przedsiębiorstw (5 godz.),

Technologie w produkcji piekarniczej (10 godz.),

– Wyposażenie techniczne (10 godz.).

Zajęcia praktyczne prowadzone są w renomowanych zakładach rzemieślniczych.

Cena kursu: 2000 zł (przy grupie min. pięcioosobowej)

Ukończenie kursu upoważnia do przystąpienia do egzaminu czeladniczego przed Komisjami Egzaminacyjnymi Izb Rzemieślniczych w Polsce.

1. Ankieta uczestnika – kliknij aby pobrać