Lakiernik pojazdów samochodowych 240 godzin

Kurs jest adresowany: do osób chcących zdobyć podstawy kwalifikacji zawodowych lakiernika pojazdów samochodowych.

Program obejmuje między innymi:

Praktyka zawodowa: 200 godz.

– posługiwanie się dokumentacją technologiczną oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń lakierniczych,

– dobieranie maszyn, aparatów, narzędzi oraz parametrów technologicznych do lakierowania,

– przygotowywanie materiałów lakierniczych i powierzchni wyrobów do procesu technologicznego,

– określanie czynników wpływających na jakość lakierowania,

– użytkowanie i konserwacja urządzeni i aparatów do lakierowania oraz suszenia i wypalania powłok lakierniczych,

– nakładanie powłok lakierniczych różnymi technikami,

– suszenie i wypalanie powłok lakierniczych,

– szlifowanie i polerowanie powłok lakierniczych,

– kontrolowanie przebiegu procesów technologicznych,

– wykonywanie konserwacji, napraw i renowacji powłok lakierniczych,

– rozróżnianie i obsługiwanie pistoletów lakierniczych,

– użytkowanie kabiny lakierniczej I urządzeń pomocniczych,
– ocenianie jakości powłok lakierniczych,

Przedmioty ogólne: 40 godz.

– BHP i PPOŻ, ochrona środowiska, (5 godz.),

– Przepisy prawa pracy (5 godz.),

– Organizacja przedsiębiorstw (5 godz.),

Technologia lakiernicza, materiałoznawstwo, rysunek zawodowy (12 godz.),

Techniczne podstawy zawodu (13 godz.).

 

Zajęcia praktyczne prowadzone są w renomowanych zakładach rzemieślniczych.

Cena kursu: 2000 zł (przy grupie min. pięcioosobowej)

Ukończenie kursu upoważnia do przystąpienia do egzaminu czeladniczego przed Komisjami Egzaminacyjnymi Izb Rzemieślniczych w Polsce.

 

1. Ankieta uczestnika – kliknij aby pobrać