KURS ECDL – BASE z egzaminem 60 godz.

Celem szkolenia jest: przygotowanie uczestników do codziennej pracy z komputerem poprzez uzyskanie udokumentowanych certyfikatem kompetencji w zakresie obsługi programów oraz podniesienie kompetencji. Podczas zajęć uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu posługiwania się aplikacjami biurowymi, obsługą komputera i korzystania z usług internetowych. Podstawowym celem w prowadzeniu szkolenia jest wyrabianie dobrych nawyków w pracy z komputerem oraz wzrost wydajności w wyszukiwaniu i przetwarzaniu informacji.

Termin i miejsce:
– liczba godzin: 60


– tryb wieczorowy:
poniedziałek – piątek 16:00-20:00.

tryb weekendowy: piątek 16:00-20:00, sobota 9:00-17:00.

MODUŁ B1- PODSTAWY PRACY Z KOMPUTEREM. (15 godz.)

podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z korzystaniem z urządzeń komputerowych, tworzenie i zarządzanie plikami oraz czuwanie nad bezpieczeństwem danych.

 1. Znajomość kluczowych zagadnień związanych z Technologią Informacyjną i Komunikacyjną, komputerami, urządzeniami i oprogramowaniem.

 2. Uruchamianie i wyłączanie komputera.

 3. Efektywna praca na komputerze przy użyciu ikon i okien. godz.

 4. Umiejętność dostosowania głównych ustawień systemu operacyjnego i korzystanie z wbudowanej pomocy.

 5. Tworzenie prostych dokumentów i ich wydruk.

 6. Stosowanie głównych zasad zarządzania plikami i efektywna organizacja pracy na plikach

  i folderach.

 7. Znajomość zasad przechowywania danych i korzystanie z oprogramowania narzędziowego w celu kompresji i dekompresji danych połączeń oraz łączenie się z siecią.

 8. Rozumienie potrzeby ochrony danych i ochrony urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem i konieczności tworzenia kopii zapasowej danych.

 9. Znajomość zasad poprawnego z zachowania w odniesieniu do ochrony przyrody oraz zdrowia

MODUŁ B2- PODSTAWY PRACY W SIECI. (15 godz.)

– podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z Internetem i usługami internetowymi, wyszukiwanie informacji w Internecie, komunikacja online i poczta elektroniczna.

 1. Znajomość zasad przeglądania Internetu oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.

 2. Umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej oraz personalizacja jej ustawień z wykorzystaniem różnych funkcji.

 3. Efektywne przeszukiwanie Internetu i kreatywne segregowanie jego treści pod kątem wiarygodności pozyskanych informacji.

 4. Znajomość kluczowych zagadnień praw autorskich oraz zasad ich ochrony.

 5. Znajomość zasad współtworzenia, współistnienia i współdziałania społeczności internetowych, komunikacji online oraz poczty elektronicznej.

 6. Umiejętność wysyłania i odbierania wiadomości e-mail oraz zarządzania ustawieniami poczty.

 7. Używanie poczty elektronicznej i jej organizacja oraz korzystanie z kalendarzy online.

MODUŁ B3 – PRZETWARZANIE TEKSTÓW. (15 godz.)

– znajomość aplikacji do edycji tekstu podczas tworzenia dokumentów: formatowanie i drukowanie dokumentów.

 1. Praca z dokumentami i zapisywanie ich w różnych formatach.

 2. Korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększania wydajności pracy.

 3. Tworzenie i edycja niewielkich dokumentów tekstowych, przygotowanie ich do współdziałania i wysyłania.

 4. Wstawianie tabel, zdjęć i innych obiektów do dokumentu.

 5. Przygotowanie dokumentu do korespondencji seryjnej. Dopasowanie ustawień strony.

 6. Sprawdzanie i poprawianie błędów w pisowni.

MODUŁ B4 – ARKUSZE KALKULACYJNE. (15 godz.)

– znajomość budowy arkusza kalkulacyjnego, umiejętność tworzenia dokumentu, modyfikowanie go

i dokonywanie obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym.

 1. Praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach.

 2. Korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy.

 3. Wstawianie danych do komórek, tworzenie list różnymi metodami.

 4. Wybieranie, sortowanie, kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych.

 5. Tworzenie formuł matematycznych i korzystanie ze standardowych funkcji wbudowanych w aplikację, rozpoznawanie błędów w formułach.

 6. Formatowanie liczb i tekstu w arkuszach.

 7. Wybieranie, tworzenie i formatowanie wykresów będących ilustracją informacji liczbowych w arkuszu.

 8. Dostosowywanie ustawień strony.

 9. Sprawdzanie i poprawa błędów przed finalnym wydrukiem arkusza.

– Cena kursu: 1200 zł.

– CENA EGZAMINU ECDL BASE: 370 zł.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i odesłanie ankiety uczestnika szkolenia oraz wniesienie opłaty na konto o nr 51 1540 1144 2067 0000 1785 0001 wraz z tytułem przelewu „szkolenie ECDL’’.

1. Ankieta uczestnika – kliknij aby pobrać