Aktualności Klub Seniora Jastków

 

ALG/KS/J/ZO/19 Lublin, 17.03.2020 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na zorganizowanie wyjazdu do Hali Sportowo-Widowiskowej „Globus” w Lublinie na koncert: „12 Tenorów” w ramach projektu pn. „KlubSenioraJastków” realizowanego w ramach poddziałania 11.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Postępowanie unieważnia się, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, zgodnie zarządzeniem Premiera i zaleceniami Ministra Zdrowia koncert: „12 Tenorów” zaplanowany na 20 kwietnia został odwołany.

Zamawiający informuje ponadto, że ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia lub podobnego, a informacja o nim zostanie umieszczona na stronie.

 

.