KlubSenioraJastków

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

ALGIRTAS sp. z o.o.

w partnerstwie z

Gminą Jastków

zaprasza do udziału w projekcie

„KlubSenioraJastków”

Cel główny projektu: Poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 20 osób (17K,3M) po 60 roku życia, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
z Gminy Jastków poprzez wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej w formie Klubu Seniora do 30.11.2020 r. poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do potrzeb
i oczekiwań osób starszych, co zachęci je do udziału w życiu społecznym, a cykliczność
i różnorodność zajęć dodatkowo wzmocni nowe nawyki i przyzwyczajenia przyczyniając się do zwiększenia aktywności seniorów oraz poprawy ich, jakości życia.

W ramach wsparcia unijnego organizowanych będzie szereg działań, dzięki którym wszyscy uczestnicy projektu będą mogli dopasować odpowiednią formę wsparcia do własnych preferencji i potrzeb.

Wsparcie obejmuje:
• Zajęcia z zakresu kultury fizycznej
– gimnastyka, pilates, fitness, zumba
– nordic walking
– zajęcia z samoobrony
– wyjazdy na basen
• Zajęcia rozwijające zainteresowania
– zajęcia kulinarne
– zajęcia z rękodzieła artystycznego
– zajęcia artystyczne
– zajęcia wokalne
• Poradnictwo psychologiczne
• Zajęcia prozdrowotne
• Zajęcia edukacyjne (komputerowe, historyczno-edukacyjne)
• Wyjazdy edukacyjne oraz imprezy okolicznościowe

Wartość projektu: 960 595,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 816 505,75zł

Dokumenty:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Regulamin projektu
  3. Aktualności
  4. Zapytania ofertowe