Elektromechanik pojazdów samochodowych 240 godzin

Kurs jest adresowany: do osób chcących zdobyć podstawy kwalifikacji zawodowych elektromechanika pojazdów samochodowych.

Program obejmuje między innymi:

Praktyka zawodowa: 200 godz.

– czytanie schematów instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
– rozpoznawanie elementów, podzespołów i urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych pojazdów samochodowych,
– dobieranie materiałów, narzędzi i przyrządów do wykonywanych prac,
– montowanie elementów, podzespołów i urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w pojazdach samochodowych,

– przygotowywanie do pomiarów przyrządów pomiarowych i urządzeń diagnostycznych,
– mierzenie podstawowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych i urządzeń diagnostycznych,
– ocenianie stanu technicznego oraz kwalifikowanie do naprawy lub wymiany elementów, podzespołów, urządzeń elektrycznych i elektronicznych stosowanych w pojazdach samochodowych,

– wykonywanie różnymi technikami połączeń elektrycznych,
– rozróżnianie podstawowych podzespołów pojazdu samochodowego,
– ocenianie stanu technicznego pojazdu,
– przeprowadzanie przeglądów technicznych oraz naprawa instalacji i urządzeń elektrycznych w pojazdach samochodowych,
– ocenianie jakości wykonywanych prac,

Przedmioty ogólne: 40 godz.

– BHP i PPOŻ (5 godz.),

– Ochrona środowiska (5 godz.),

– Przepisy prawa pracy (5 godz.),

– Organizacja przedsiębiorstw (5 godz.),

– Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

(10 godz.),
– Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych (10 godz.)

Cena kursu: 2000 zł (przy grupie min. pięcioosobowej)

Ukończenie kursu upoważnia do przystąpienia do egzaminu czeladniczego przed Komisjami Egzaminacyjnymi Izb Rzemieślniczych w Polsce.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w renomowanych zakładach rzemieślniczych.

1. Ankieta uczestnika – kliknij aby pobrać