Czas dla seniorów

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

ALGIRTAS sp. z o.o.
w partnerstwie z
Miastem Radzyń Podlaski

zaprasza do udziału w projekcie

„CZAS DLA SENIORÓW”

Cel główny projektu: Poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 60 osób (40K, 20M) starszych po 60 roku życia, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Miasta Radzyń Podlaski poprzez wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej w formie Klubu Seniora do 30.11.2020 r. poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych, co zachęci je do udziału w życiu społecznym, a cykliczność i różnorodność zajęć dodatkowo wzmocni nowe nawyki i przyzwyczajenia przyczyniając się do zwiększenia aktywności seniorów oraz poprawy ich, jakości życia.

W ramach wsparcia unijnego organizowanych będzie szereg działań, dzięki którym wszyscy uczestnicy projektu będą mogli dopasować odpowiednią formę wsparcia do własnych preferencji i potrzeb.

Wsparcie obejmuje:
• Zajęcia z zakresu kultury fizycznej
– gimnastyka, pilates, fitness, zumba
– nordic walking
– zajęcia z samoobrony
– wyjazdy na basen
• Zajęcia rozwijające zainteresowania
– zajęcia z rękodzieła artystycznego
– zajęcia artystyczne
– zajęcia wokalne
– koła zainteresowań
• Poradnictwo psychologiczne
• Zajęcia prozdrowotne
• Zajęcia edukacyjne (komputerowe, historyczno-edukacyjne)
• Wyjazdy edukacyjne oraz imprezy okolicznościowe

Wartość projektu: 980 250,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 833 212,50 zł

Dokumenty:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA czas dla seniorów
  3. Aktualności
  4. Zapytania ofertowe