CUKIERNIK 240 GODZIN

Kurs jest adresowany: do osób chcących zdobyć podstawy kwalifikacji zawodowych w zawodzie cukiernik.

Program obejmuje między innymi:

Praktyka zawodowa: 200 godz.

– dobieranie, ocenianie i przygotowywanie surowców, półproduktów i dodatków do produkcji wyrobów cukierniczych,

– rozróżnianie grup produktów cukierniczych oraz ocenianie ich wartości kalorycznej,

– prowadzenie procesów technologicznych zgodnie z normami, systemami zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,

– sporządzanie półproduktów, wyrobów cukierniczych i ocenianie ich jakość,

– dekorowanie wyrobów cukierniczych i ciastkarskich,

– użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji cukierniczej,

– czyszczenie, mycie i dezynfekowanie maszyn, urządzeń i drobnych sprzętów cukierniczych,

– przechowywać surowce, półprodukty i wyroby cukiernicze,

– prowadzenie dokumentacji produkcji,

– rozliczanie zużycia surowców,

– kalkulowanie ceny gotowych wyrobów cukierniczych i ciastkarskich,

– przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

Przedmioty ogólne: 40 godz.

– BHP i PPOŻ (5 godz.),

– Ochrona środowiska (5 godz.),

– Przepisy prawa pracy (5 godz.),

– Organizacja przedsiębiorstw (5 godz.),

Technologie w produkcji cukierniczej (10 godz.),

– Wyposażenie techniczne (10 godz.).

Zajęcia praktyczne prowadzone są w renomowanych zakładach rzemieślniczych.

Cena kursu: 2000 zł (przy grupie min. pięcioosobowej)

Ukończenie kursu upoważnia do przystąpienia do egzaminu czeladniczego przed Komisjami Egzaminacyjnymi Izb Rzemieślniczych w Polsce.

1. Ankieta uczestnika – kliknij aby pobrać