MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 240 godzin.

Kurs jest adresowany: do osób chcących zdobyć podstawy kwalifikacji zawodowych w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Program obejmuje między innymi:

Praktyka zawodowa: 200 godz.

– organizowanie stanowiska pracy do odpowiednio do robót malarskich, murarskich, tynkarskich, okładzinowych i podłogowych,

– dobieranie materiałów do wykonania określonych robót wykończeniowych,

– obliczanie potrzebnej ilość i sporządzanie zapotrzebowanie na materiały,

– ocenianie jakości i przydatności materiałów, półfabrykatów i wyrobów do robót wykończeniowych,

– przygotowanie materiałów do wykonania robót: obróbki mechanicznej i termicznej materiałów, sporządzania zaprawy, roztworów, klejów, zapraw tynkarskich tradycyjnych oraz z gotowych suchych mieszanek i mas plastycznych – zgodnie z recepturą lub instrukcją producenta,

– dobieranie oraz prawidłowe i bezpieczne posługiwanie się narzędziami oraz obsługiwanie urządzeń mechanicznych przy wykonywaniu określonych robót wykończeniowych,

– ocenianie stanu technicznego różnego rodzaju podłoży i przygotowywanie ich odpowiednio do rodzaju wykończanych powierzchni,

– przygotowanie różnych podłoży pod malowanie, tynki lub okładziny,

– wykonanie powłok malarskich w różnych technikach (klejowej, emulsyjnej, olejnej),

– wykonywanie tynków zwykłych i cienkowarstwowych, ręcznie i mechanicznie,

– mocowanie okładzin ściennych z różnego rodzaju materiałów (płytek, płyt, paneli ceramicznych, drewnopochodnych, z tworzyw sztucznych, drewna, kamiennych) i wykańczać ich,

– układanie wymaganej izolacji, mocowanie różnego rodzaju płyt i paneli (gipsowo-kartonowe, z tworzyw sztucznych itp.),

– wykonanie dociepleń ścian zewnętrznych budynku oraz innych elementów budowli,

– wykonanie podłoży leżących na gruncie,

– wykonanie z różnego rodzaju materiałów warstw izolacyjnych i podkładów,

– wykonywanie posadzki z wykładzin mineralnych, z tworzyw sztucznych, drewna, materiałów drewnopochodnych) i wykańczanie ich,

– murowanie ścianek działowych, osłonowych oraz obudowa pionów i urządzeń z różnych materiałów (cegieł, pustaków, bloczków i płyt – ceramicznych, betonowych, wapienno-piaskowych, gipsowych szklanych), osadzanie drobnych elementów prefabrykowanych,

Przedmioty ogólne: 40 godz.

– BHP i PPOŻ (5 godz.),

– Ochrona środowiska (5 godz.),

– Przepisy prawa pracy (5 godz.),

– Organizacja przedsiębiorstw (5 godz.),

Technologia robót wykończeniowych (20 godz.)

Zajęcia praktyczne prowadzone są w renomowanych zakładach rzemieślniczych.

Cena kursu: 2000 zł (przy grupie min. pięcioosobowej)

Ukończenie kursu upoważnia do przystąpienia do egzaminu czeladniczego przed Komisjami Egzaminacyjnymi Izb Rzemieślniczych w Polsce.

 

1. Ankieta uczestnika – kliknij aby pobrać